Monday, July 22, 2013

TUGAS ADMIN SEKOLAH

1. Menerima dan mengesahkan Dongle YES 4G . 
2. Memaklumkan Kepada Pengetua / Guru Besar. 
3. Memberi kursus dan pendedahan kepada guru dan murid. 
4. Membentuk organisasi Frog VLE sekolah. 
5. Membentuk 1 Kumpulan murid (4 orang, 8, 16 dan seterusnya) 
6. Mengedarkan user ID dan Password Guru, Murid & ibu bapa. 
7. Menyiapkan Dashboard Sekolah. 
8. Menyiapkan Takwim Sekolah. 
9. Menyiapkan Booking calendar. 
10. Share Departmental Sites (Guru kanan & M. pelajaran) 
11. Mengisi School Document.
12. Mewujudkan Sites Mata Pelajaran dan Unit KOKO. 
13. Menggalakkan penggunaan PROG VLE di sekolah.